Våra tjänster

Redovisning

Vi tillhandahåller redovisningstjänster såsom:

 • Löpande bokföring
 • Skatte- och avgiftsdeklarationer
 • Bokslut
 • Årsredovisningar
 • Fakturering och kundreskontra
 • Leverantörsfakturahantering och leverantörsreskontra
 • Lönehantering, kontrolluppgifter

Revision

Revisionen ger dig:

 • Förtroende hos kunder, leverantörer, samarbetspartners, kreditgivare, och andra som du är beroende av
 • Bättre ordning och reda i företaget och ökad kvalitet i redovisningen
 • Mindre risk för företagsledaren och ägarna att råka ut för obehagliga överraskningar
 • En kontroll av att företaget följer regler och konkurrerar med andra på lika villkor
 • En ständig tillgång till ett kompetent bollplank

Rådgivning

Vi tillhandahåller rådgivning inom områden såsom:

 • Start av ny verksamhet, bolagsbildning, registrering av enskild firma och handelsbolag
 • Företagsöverlåtelser och generationsskiften
 • Skattefrågor
 • Budget och prognoser
 • Vi har även ett väl utvecklat kontaktnät med specialister, såsom skattejurister och advokater.
 • Vi vill kunna ge dig och ditt företag råd och värdefulla synpunkter i alla frågor som rör ditt företag.