Revision

Revisionen ger dig:

  • Förtroende hos kunder, leverantörer, samarbetspartners, kreditgivare, och andra som du är beroende av
  • Bättre ordning och reda i företaget och ökad kvalitet i redovisningen
  • Mindre risk för företagsledaren och ägarna att råka ut för obehagliga överraskningar
  • En kontroll av att företaget följer regler och konkurrerar med andra på lika villkor
  • En ständig tillgång till ett kompetent bollplank