Rådgivning

Vi tillhandahåller rådgivning inom områden såsom:

  • Start av ny verksamhet, bolagsbildning, registrering av enskild firma och handelsbolag
  • Företagsöverlåtelser och generationsskiften
  • Skattefrågor
  • Budget och prognoser
  • Vi har även ett väl utvecklat kontaktnät med specialister, såsom skattejurister och advokater.
  • Vi vill kunna ge dig och ditt företag råd och värdefulla synpunkter i alla frågor som rör ditt företag.