Om Holgersson Revision AB

Om företaget

Vi är en fristående revisions- och redovisningsbyrå med kontor i Karlskrona, Ronneby och Växjö. Vi har funnits sedan 1970. Vi är idag sex anställda. Vi har auktoriserad revisor och auktoriserad redovisningskonsult. Vi tillhandahåller tjänster inom revision, redovisning och rådgivning till främst ägarledda företag, inom de flesta branscher och företagsformer.

Affärsidé

Vår affärsidé är att tillhandahålla tjänster lokalt med hög kvalitet inom områdena revision, redovisning och där tillhörande rådgivning.